Veganavnet


(Kilde: Ingvar Andersen, Vegas historie, del 1)


Fra Innervågen, Vika     Søla, fra Gardsøya     Fjell i vinterfarger


"I gamle dager ble ordet "Veig" brukt for Vega. Vår egen dialekt sier Vegå", i Brønnøy sier de "Vegå'n" og i Herøy og Tjøtta "Vægen".

Å vega

Å vega har som verb i norrønt mål flere betydninger, blant annet å kjempe med våpen, å drepe. I denne sammenhengen ser vi for oss kampen mellom den tidligere befolkningen og innvandrerne - en kamp som gikk for seg i flere etapper og over noen hundre år.

Ordet vé betyr hellig sted, blotsted. På 200-tallet var det ennå vanlig å blote mennesker, for eksempel overvunne fiender, når det var krig og uro. Styrkeforholdet var ikke på håløygenes side, så gudsdyrkingen ble nøye aktet på. Verbet vega og substantivet vé hører sammen. Vega ("Vegå", "Vegå'n") betyr rett og slett Vegården.

Veig

Det gamle navnet veig betyr "vassen (jord)". I et skaldevers i Olav Tryggvasons saga heter det: ".... en eptir vig fra Veigu". Her har øya fått navn etter alle myrene og bekkene i landskapet. Veig betyr også "sterk drikk", noe som kan ha sammenheng med gammelt kult, der sterk drikk ble nyttet. Ølet var mye brukt ved religiøse seremonier, og det hadde en hellig kraft.

Vegr

Slik Vegafjellene kneiser opp av havet vestom leia, kan øya også ha fått navn etter den markerte posisjonen den har i synsfeltet som seglings-merke. Fjellene viste veien. Det er derfor mulig at Vega har fått navn etter substantivet vegr (=vei), som et seglingsmerke ut fra havet. Når en kommer inn fra havet, får en øye på Trollvasstinden og Røsvasstinden som to fingrer som stikker opp som et V-tegn.

Nordvegr

Vegr kan også settes i sammenheng med nordvegr, som var navnet på leia: veien nordover. Vega-navnet inngår i et system av steder som ender på -a, og som klinger likt: Dønna, Smøla, Hitra osv. Dette kan være gamle steinaldernavn som har overlevd. Likevel er det mer sannsynlig at a-endingen skyldes hunkjønnsforma av ordet "øy". Dermed har øynavn fått a-ending.

Vega nevnes i forbindelse med Olav Tryggvasons kongedømme. Saga-skriverne forteller at han overtok riket fra Vega i nord til Agder i sør. Det gir Vega en sentral plass i skriverens bevissthet i tida før år 1000."

Stjernen Vega

Vega er den sterkeste stjernen i stjernebildet Lyren og den femte sterkeste stjernen av alle, målt etter tilsynelatende lysstyrke.
Les mer om dette her.       
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut