Vegaflora på nett - røde blomster


Side 1, side 2, side 3, side 4
 

Matsyre

Vårmarihånd

Flekkmarihånd

 Matsyre
Rumex acetosa

Vårmarihand
Orchis mascula

Flekkmarihånd
Dactylorhiza maculata 

Hanekam

Stankstorknebb

Strandnellikk

Hanekam
Lychnis flos-cuculi

Stankstorkenebb
Geranium robertianum

Strandnellik
Armeria vulgaris

Vanlig kattefot

Vanlig vendelrot

 Krattmjølke

Kattefot, rød
Antennaria dioica

Vanlig vendelrot
Valeriana sambucifolia

 Krattmjølke
Epilobium montanum
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut