Vegaflora på nett - røde blomster


Side 1, side 2, side 3, side 4
 

Blåbær

Fjellsmelle

Gjerdevikke

Blåbær
Vaccinium myrtillus

Fjellsmelle
Silene acaulis

Gjerdevikke
Vicia sepium

Humleblomst

Rød jonsokkblom

Rødkløver

Enghumleblom
Geum rivale

Rød jonsokkblom
Melandrium rubrum

Rødkløver
Trifolium pratense

Skinntryte

Storknebb

Svarttopp

Skinntryte/Blokkebær
Vaccinium uliginosum

Skogstorkenebb
Geranium sylvaticum

Svarttopp
Bartsia alpina
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut