Vegaflora på nett - hvite blomster


Side 1, side 2, side 3, side 4, side 5
 

Vanlig nattfiol

Harerug

Vanlig mjødurt

Vanlig nattfiol
Platanthera bifolia

Harerug
Polygonum viviparum

Vanlig mjødurt
Filipendula ulmaria

Prestekrage

Snøbakkestjerne

Øyentrøst

Prestekrage
Chrysanthemum leucanthemum

Snøbakkestjerne
Erigeron uniflorum

Øyentrøst
Euphrasia officinalis

Sløke

Sløke
Angelica sylvestris

Jåblom

Tuesildre

 

Jåblom
Parnassia palustris

Tuesildre
Saxifraga cespitosa
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut