Vegaflora på nett - gule blomster


Side 1, side 2, side 3, side 4

Småengkall

Guldå

Bitter bergknapp

Småengkall
Rhinanthus minor

Guldå
Galeopsis speciosa

Bitter bergknapp
Sedum acre

Gullris

Rome

Sumphaukeskjegg

Gullris
Solidago virgaurea

Rome
Narthecium ossifragum

Sumphaukeskjegg
Crepis paludosa

Perikum / Johannesurt

Reinfann

Gul nøkkerose

 Pericum/Johannesurt
Hypericum

 Reinfann
Tanacetum vulgare

 Gul nøkkerose
Nuphar lutea
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut