Vegaflora på nett - gule blomster


Side 1, side 2, side 3, side 4
 

Engsoleie

Fjellmarikåpe

Gåsemure

Engsoleie
Ranunculus acris

Fjellmarikåpe
Alchemilla alpina

Gåsemure
Potentilla reptans

Krypsoleie

Kystgrisøre

Løvetann

Krypsoleie
Ranunculus repens

Kystgrisøre
Hypochoeris radicata

Løvetann
Taraxacum vulgaria

Vanlig marikåpe

Engmarimjelle

Soleiehov

Vanlig marikåpe
Alchemilla vulgaris

Skogmarimjelle
Melampyrum sylvaticum

Soleihov/bekkeblom
Caltha palustris
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut