Legekontoret i Vega2 stk 100 % stillinger ledig som hhv. kommunelege 2 og 3

Kommunelege 2 og 3 har ansvar for oppfølging av fastlegepasientene, av sykehjem og hjemmetjeneste, av rus og psykiatri, av flyktningetjeneste og KAD seng.

Les hele utlysningsteksten her (pdf).

Søknadsfrist: 1.11.2017.


Last ned brosjyre fra Legevaktsentralen på Helgeland (pdf).


Vega legekontor, timebestilling: 75 03 68 70 mellom kl. 09.00 - 12.00.


Legekontoret holder til på Vega Omsorgssenter.

Postadresse: Kommunelegen i Vega, Postboks 34, 8981 Vega.

Laboratoriet er bemannet med sykepleier som utfører prøvetaking (forordnet av lege),
sårstell og andre prosedyrer.
Blodprøver: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 08.30 -12.00.
Annet etter avtale, kl. 13.00 -15.00.

Resepsjonens åpningstider:

mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30 - 12.00, 13.00 - 15.00.
torsdag: 08.30 - 12.00.

Telefon resepsjon: mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30 - 12.00, 13.00 - 14.00.
Torsdag: 08.30 - 12.00.

Betaling: det kan kun betales med bankkort, eventuelt få med betalingsgiro.

Legene har telefontid (75 03 68 70) mellom kl. 08.30 og 09.00 mandag t.o.m. fredag.

Matpause/postgjennomgang: kl. 12.00 - 13.00.

Fastlegeordningen og hvordan bytte fastlege
Informasjon om fastlegeordningen: Les mer .......

Informasjon om frikort fra 1.1.2017: helsenorge.no/frikort.

Lover og regler for legevakt og legetjeneste og rettigheter man har som pasient (direkte lenker til Lovdata):

- Lov om vern mot smittsomme sykdommer
- Lov om pasientrettigheter
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).
Sist oppdatert den 20.jun.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner