Vega komm. informerer: Reguleringsendring på høring/off. ettersyn Viksåssjøen


Høringsfrist: 14.7.2017


Reguleringsendring på høring/offentlig ettersyn Viksåssjøen.

Planutvalget/formannskapet har i sak 40/17 vedtatt forslag til reguleringsendring i reguleringsplan og bestemmelser for Viksåssjøen byggeområde, jf. pbl. § 12-10. Planformålet er det samme som tidligere.

Høringsfrist er 14.07.2017.
Eventuelle merknader/uttalelser sendes skriftlig til Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega.

Plandokumentene og vedtak er utlagt nedenfor og på Rådhuset.

Vedtak om reguleringsendring/offentlig ettersyn mai 2017

16660 Reguleringsplan, kart

16661 Reguleringsbestemmelser

Nærmere opplysninger fås også ved henvendelse til teknisk avdeling, tlf. 75 03 58 60.

Teknisk avdeling.
Sist oppdatert den 29.mai.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner