Vega kommune informerer: Igangsetting av mindre planarbeider


Reguleringsendring Nordmyra Industriområde/Burshaugen boligfelt

Reguleringsplan ble vedtatt i 1982 og for å tilpasse til dagens behov adkomst og bruk av arealene er det behov for å foreta en mindre reguleringsendring, jf. K-sak 6/17.

Reguleringsendring Rørøyøya

Reguleringsplan for Rørøy ble vedtatt i 2007 og for å tilpasse utbygging til dagens behov og plan for flere boligtomter er det behov for å foreta en reguleringsendring før tiltak igangsettes.

Generelt gjelder:

Planendringene berører kommunal og privat grunn. Berørte parter blir tilsendt egen melding, med unntak av indirekte berørte parter.

Planendringen blir behandlet i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser i kap. 12-14.

Planskisser utlagt til offentlig høring:

- Reguleringsendring Nordmyra/Burshaugen
- Reguleringsendring Nordmyra/Burshaugen 1
- Reguleringsendring Nordmyra
- Reguleringsendring skisse Rørøyøya

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til teknisk avdeling.

Eventuelle merknader til forslag om reguleringsendring bes sendt til kommunens planmyndighet, Vega kommune, Postboks 10, 8980 Vega, skriftlig, senest 16.10.2017.

Teknisk avdeling
Sist oppdatert den 11.sep.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner