Vannforsyning


I følge drikkevannsforskriften skal alle vannverk som forsyner vann til flere enn 20 husstander, herunder hytter eller minst 50 personer, være godkjent av kommunen. Dette gjelder også for helseinstitusjon samt skole/barnehage. Næringsmiddelvirksomhet skal være godkjent av det kommunale næringstilsynet.


Kommunens vannreservoar, Okvatnet

Lovdata:
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).

Mindre vannverk omfattes imidlertid ikke av bestemmelsene om godkjenningsplikt. Bestemmelsene om kvalitet gjelder derimot også for mindre vannverk. I følge plan- og bygningsloven skal ikke bygninger oppføres eller tas i bruk til mennesker eller dyr med mindre det er tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann.

I Vega er det kun det kommunale vannverk som har og trenger formell godkjenning. Vega kommune benytter Okvatnet (kart) i Moen som råvannskilde. Vannverket ble godkjent i april 1998. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Vega kommune (pdf).


Nyheter:

 


Eksterne lenker:

- HEVA, Helgeland Driftsassistanse vann og avløp, Interkommunalt samarbeid på vann- og avløpssektoren mellom alle 18 kommunene på Helgeland og Nordland Fylkeskommune
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut