Offentlige telefonnummer utenfor kommunehuset


 

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Redningsskøyta "UNI Helgeland" 916 79 644
   
"Stallan" (også faks) 75 03 58 61
   
Turistinformasjon 75 03 53 88 /
479 07 132
   
Vega syke- og aldersheim:  
Sekretær 75 03 58 35
fax: 75 03 54 74
Leder institusjon - Elin Støylen 75 03 58 37
Vaktrom 75 03 58 04
Bærbar pasienttelefon 75 03 53 77
Nordstua 75 03 58 45
Kokk - Paul O. Pedersen 75 03 58 38
Pensjonærer 75 03 52 32
Sykeavdeling 75 03 58 30
   
Hjemmetjenesten  
   
Avd.leder hj.sykepleien - Liv Ludvigsen 75 03 58 36
Vaktrom hjemmesykepleien 75 03 58 81
Rehab.sykepleier - Oddrun Jenssen 75 03 58 39
Fysioterapeut Marthe H. Steinbru 938 76 098
Logoped - Grete Annie Johansen 75 03 58 82
Psykiatrisk sykepleier 941 40 026
Vaktmester - Thrond Trondsen 75 03 58 05
   
Legekontor/Helsestasjon:  
Sekretær - Merethe Haugen 75 03 68 70
fax: 75 03 68 75
Helsesøster - Hilde Sprækenhus 75 03 68 71
Skolehelsetjenesten 911 33 232
Psykisk helsearbeider Ingar Hilmarsen 941 40 026
   
Vega barne-og ungdomsskole  
Sekretær - Monika F. Breivik 75 03 68 20
Fung. rektor - Anita Trøite 75 03 68 26
Undervisningsinsp. 75 03 68 21
Rådgiver - Knut Ivar Karlsen 75 03 68 23
SFO 915 85 051
Skolehelsetjenesten 75 03 68 35
Biblioteksjef - Vigdis U. Hansen 75 03 68 28
Arbeidsrom lærere 75 03 68 33
Renholdsleder - Anita Overholdt 75 03 68 38
Vaktmester 75 03 68 22
Svømmehall 75 03 68 37 
   
Vega barnehage  
Mobilnummer styrer 960 19 427
Avd. Rødkløver 960 19 148
Avd. Prestekrage 960 18 476
Avd. Blåklokke 960 19 427
   
Nes Utleiebygg  
Helgeland museum, Mosjøen 75 11 01 92
Avd. leder Helgeland museum 984 20 584
Verneområdeforvalter Jannike Wika 75 54 79 84 /
950 52 394
Stiftelsen Vegaøyan verdensarv
Rita Johansen (leder v/stiftelsen)
75 03 55 03/
970 34 646
Lena Fagerwing, Stiftelsen 994 59 995
Statens Naturoppsyn 482 32 480
   
Andre  
E-huset 984 20 584
Brønnøysunds Avis 75 01 84 00
Fiskerikontor Brønnøy 75 01 87 60
Kommunerevisjonen 75 01 82 20
Sør-Helgeland Regionråd 75 01 82 00
Tannlege 75 03 50 45
Veterinær, vakttelefon 400 68 903
Legevakt 116117
Vega kirke 75 03 55 11

 
Sist oppdatert den 18.aug.2017


Tips en venn Skriv ut