Ungdataundersøkelsen i Vega 2017 - presentasjon av prosjektet


På oppdrag fra Vega kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett.

En presentasjon av prosjektet kan lastes ned her (pdf).
Sist oppdatert den 13.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner