Tilskudd til Transport av funksjonshemmede (TT-kort)


Dette er en tjeneste beregnet på personer med funksjonsnedsettelse og på forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. ​Et TT-kort dekker et bestemt antall reiser med drosje eller spesialbil. Det betales egenandel for hver tur.


Reglene varierer for hvem som kan tildeles TT-kort. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om ordningen og gi veiledning om hvordan det søkes om TT-kort. Tjenesten er m.a.o. et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil til personer som ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke kollektive transportmidler. Transportberettigede må være bosatt i Nordland fylke. Det er en forutsetning at funksjonshemningen antas å vare over ett år.

Det skal etableres et spesielt transporttilbud for funksjonshemmede i samtlige kommuner i fylket innenfor de til enhver tid tilgjengelige økonomiske rammer. Transporttjenesten skal gi godkjente brukere en mulighet for å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.

Det er helse- og sosialavdelingen i hjemstedskommunen som behandler og tilrår avgjørelse av søknader etter felles retningslinjer for godkjenning av brukere. Søknad om å bli godkjent som bruker av transporttjenesten sendes til helse- og sosialavdelingen i hjemstedskommunen.

Det er laget eget søknadsskjema og skjema for legeerklæring som skal brukes.
Søknadsskjema om reiserett (TT-kort) kan lastes ned her (pdf).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner