Treningene


Vi tilbyr både inne- og utetrening. Inne har vi ulike treningsgrupper der fokus er intervalltrening for å øke kondisjon og styrketrening for å bli sterk. Utetreningen er variert med gange, diverse intervalltrening, leker, m. m og foregår ute uansett vær. Treningene skal gi deg økt kondisjon, styrke, overskudd og sosialt samvær. Etter treningen enkelte ganger blir det tatt opp ulike tema innenfor det å endre levevaner.

Kan trening på resept være noe for deg?

- Er bakkene blitt brattere og trappa tyngre?
- Ønsker du å drive regelmessig fysisk aktivitet, men opplever at det er vanskelig å få det til i hverdagen?
- Ønsker du mer overskudd?
- Har det skjedd endringer i din fysiske form som gjør at du trenger hjelp til å komme i gang igjen?
- Holder du på å få/ har du fått helseplager som kan skyldes inaktivitet?
- Ønsker du annen behandling enn tabletter?
- Har du lyst å være fysisk aktiv sammen med andre?
- Husk: Det er aldri for sent å begynne med trening!

Visste du at

- Stadig flere har stillesittende jobber, bruker bil selv på korte avstander og tilbringer stadig mer tid foran
  TV og dataskjermer. Utviklingen har ført til at flere beveger seg så lite at de blir syke av det!
- En halvtime om dagen kan være nok til å gi betydelig helsegevinst. Dette kan være rask gange eller
  middels hardt arbeid.
- Aktiviteten kan deles opp i bolker på 10 minutters varighet. En økning utover dette gir ytterligere gevinst.
- Fysisk aktivitet bedrer fysisk form og virker positivt på humøret.
- Du får mer overskudd og orker mer.

Hensikten med resepten er å forebygge/ forsinke utvikling av hjerte-/karsykdommer, diabetes type 2, overvekt, belastningslidelser og andre tilstander hvor fysisk aktivitet er anbefalt. Målet er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag, fordi regelmessig trening vil kunne gi bedret helse på lang sikt.

Les mer: Bra mat for bedre helse
Sist oppdatert den 15.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner