Tomtesalg Gardsøya


Salg av tomter på Gardsøya:

- Skilt Tomtesalg på Gardsøya (plassering og priser)(pdf, 8Mb))

Tomtene er regulert til småhusbebyggelse og det kan oppføres både fritidshus og eneboliger på eiendommene. Se tomtedelingsplan.
Pris på respektive tomt er vedtatt i kommunestyret, se vedtak.
Salg vil bli gjennomført til fastsatt pris.
Kostnader i forbindelse med tinglysning og dokumentavgifter belastes kjøper.

Bud på tomt skal være skriftlig og er bindende.
Bud sendes til: Vega kommune, Rørøyveien 10, 8980 Vega
Bud på epost sendes til: postkasse@vega.kommune.no
Budfrist: 15.07.2016.
I budet skal fremgå navn, adresse og kontaktinformasjon til tilbyder.

Budgivere kan sette opp seg på flere tomter, med prioritert rekkefølge.
F eks.
Tomt nr 5                           Prio 1
Tomt nr 8                           Prio 2

Hvis flere budgivere avgir bud (som prio 1) på samme tomt vil salg avholdes gjennom loddtrekking.

For mer informasjon, kontaktes Vega kommune teknisk avdeling.
Tlf: 750 35 860.
Epost: anders.karlsson@vega.kommune.no.
Sist oppdatert den 26.mai.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner