Avfall og renovasjon

Søndre Helgeland Miljøverk er et interkommunalt avfallsselskap som samler inn og behandler avfall på vegne av Vega og 10 andre eierkommuner på Helgeland. Selskapets formål er at det på vegne av eierkommunene skal drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet.

SHMIL finansieres gjennom renovasjonsavgift som kundene betaler og ved salg av utsorterte avfallsfraksjoner.

Det er kommunene som vedtar hvor stor avgiften skal være etter innstilling fra SHMIL. SHMIL er et selskap som ikke skal gå med overskudd, men drives i balanse i henhold til de faktiske utgifter til renovasjon.

Søk på din eiendom

Du kan også laste ned papirutgaven av tømmekalenderen.

Priser finner du her

Bioposer/plastsekker

Trenger du flere bioposer, kan du hente det på Spar på Gladstad.