Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er mandag 9. september 2019.  

Resultat fra valget 2019

 

 

Politikk