Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er mandag 9. september 2019.  

 
Det er pr 25.mars kommet inn 3 listeforslag. Fristen for innlevering er den 1.aril kl.12.00. Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00 , jf. § 6-5. 

Politikk