Møteplan første halvdel 2018

Møteplan første halvdel 2018
Dato Formannskap Kommunestyre
Januar
Februar 01.02
Mars 22.03 02.03
April 12.04
Mai 31.05 04.5
Juni 21.06