Møteplan andre halvdel 2018

Møteplan andre halvdel 2018
Dato Formannskap Kommunestyre
Oktober 18.10
November 01.11
Desember 05.12 og 13.12 19.12