Møteplan for formannskapet og kommunestyret, andre halvår 2020

Møteplan andre halvår 2020
Dato Formannskap Kommunestyre
August 21. aug
September 10. sept
Oktober 15. okt 29. okt
November 13. nov
Desember 3. des 17. des