Møteplan for formannskapet og kommunestyret, første halvår 2020

Møteplan første halvår 2020
Dato Formannskap Kommunestyre
Januar 13.01
Februar 07.02 27.02
Mars 12.03
April 23.04 30.04
Mai 14.05
Juni 04.06 18.06