Møteplan for formannskapet og kommunestyret, første halvår 2019

Møteplan første halvår 2019
Dato Formannskap Kommunestyre
Februar 28.02
Mars 14.03
April 09.04
Mai 23.05 09.05
Juni 06.06 20.06