Skjenkebevilling for enkeltanledning

Skal du selge alkoholholdige drikker under et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling, eller utendørs på et avgrenset område?

Eksempler er festivaler, offentlige arrangementer og lignende. I slike tilfeller må du søke skjenkebevilling for en enkelt anledning. Alkohollovens §1-6 definerer «En enkelt anledning» som et arrangement for en bestemt anledning eller en bestemt periode.

Krav til søknaden

  • bevillingssøker må være fylt 20 år. Bevilling gis til «den for hvis regning virksomheten drives»
  • en person skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig skal være fylt 20 år
  • ved arrangementer utendørs, kreves tillatelse fra grunneier

Du kan også bli bedt om å:

  • sende inn tegning over arrangementsområdet og skjenkearealet
  • vise hvordan avgrensninger av lokalet eller området skal gjøres, og hvordan vakthold er tenkt ivaretatt.

Pris

Det er minstegebyr for arrangementer. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest én måned etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til kommunen, der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt.

I tillegg er det gebyr på antall solgte billetter.

Søknaden

Søknaden bør sendes god tid i før arrangementsdato, minst fire uker i forkant.
Søknaden blir sendt til politi for uttalelse.

Har du spørsmål søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte Infoavdelingen, Rådhuset, Rørøyveien 10, 8980 Vega

Kontaktinfo

Marit Nilsen
Avdelingsleder informasjonsavdelingen
E-post
Telefon 75 03 58 79

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)