Tilskuddsordninger i jordbruket

Det er mange ulike tilskuddsordninger i jordbruket, med ulike formål. Disse kan deles inn i tilskudd til løpende drift, tilskudd til bestemte tiltak og tilskudd ved bestemte hendelser.

Tilskudd til løpende jordbruksdrift

Tilskudd til bestemte tiltak i jordbruket

Tilskudd ved bestemte hendelser i jordbruket

Det er flere mindre tilskuddsordninger som Landbruksdirektoratet forvalter. For oversikt og informasjon om flere tilskuddsordninger, besøk Landbruksdirektoratet sine sider.

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43