Jordbruket i kommunen

Jordbruk er ei viktig næring på Vega. 22 % av sysselsettingen er knyttet opp mot jordbruket.

Det produseres ca. 6 mill. liter melk årlig. Svineproduksjonen har hatt en enorm vekst de siste årene og Vega produserer nå mer enn hele Troms fylke til sammen. Det er ca. 70 aktive gårdsbruk på Vega.

Jordbruket bidrar også til å skjøtte kulturlandskapet i Verdensarvområdet. Sommerstid er det ca. 650 sau m/lam og 45 storfe som beiter i disse områdene.

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega