Landbrukets HMS-tjeneste

LHMS er et helsefremmende tilbud til alle i landbruket, vi bidrar til trygghet og overskudd. Vårt mål er færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket.

LHMS er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med ca. 10.000 medlemmer. Medlemskapet gir veiledning for bedre arbeidsmiljø gjennom HMS-besøk på gården, helseoppfølging hos bedriftshelsetjenesten og andre gode faglige tilbud. Vi tilbyr også krisehåndtering. LHMS har 50 kompetente medarbeidere som står for vår omfattende kursvirksomhet og medlemsoppfølging.

LHMS samarbeider med lokale bedriftshelsetjenester over hele landet, du finner en oversikt over de her. Innen Arbeidsmedisinsk kompetanse samarbeides det med Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim.