Gudstjenester og andakter

Januar- juni 2019

 

Dato

Sted

Kl

Klokker

Ofring

Info

JANUAR

06

Vega kirke

1100

 

Menighetens eget arbeid

Kristi åpenbaring

13

Vega Kirke

1100

Magnar

Menighetens eget arbeid

2.s.i åpenbaring

27

Vega kirke

1100

Per-ivar?

Kirkens bymisjon

4.s.i åpenbaring

FRBRUAR

3

Vega Kirke

1100

Harry

Samisk kirkeråd

5. s.i åpenbaring /markering Samefolkets dag (6.feb)

10

Vega kirke

1100

Per Fredrik

Menighetens eget arbeid

6. s i åpenbaring

24

Vega kirke

1100

Laila

Menighetens eget arbeid

Kristi forklarelsesdag

MARS

03

Vega kirke

1100

Eirin

Norges Kfuk-kfum speidere

Fastelavnssøndag/karneval (NB! skolens vinterferie starter)

10

Ylvingen

1100

Bitten

Menighetens eget arbeid

1. s i faste

17

Vega Kirke

1100

Magnar

LMSO

2. s i faste

APRIL

7

Vega Kirke

1100

Hilde

Kirkens Nødhjelp fasteaksjonen

4. s i faste / KNs fasteaksjon

18

Vega kirke

1100

Laila

Stefanusalliansen

Skjærtorsdag

19

Vega Kirke /Eidem?

1800

Per Fredrik

Blå kors

Langfredag

21

Vega Kirke

1100

Eirin

Barnevakten

Påskedag

21

VOS

Ca 1215

 

 

Påskedag

MAI

5

Vega kirke

1100

Harry

Menighetens eget arbeid

3. s i påsketid / avskjedsgudstjeneste m/kirketjener Steinar som går av med pensjon

12

Vega kirke

1100

Laila

Menighetens eget arbeid

4. s i påsketid / tårnagent

17

Vega kirke

1200

Hilde

Sjømannskirken

 

17.mai. Grunnlovsd.

26

Vega Kirke

1100

Eirin

Menighetens eget arbeid

6. s i påsketid / samtalegudstjeneste

30

 Vegstein brygge

1100

Magnar

MAF

Kristi himmelfart

 

 

 

 

 

 

JUNI

9

Vega Kirke

1200

Per Fredrik

Menighetens eget arbeid

Pinsedag / konfirmasjonsgudstjeneste

23

Sundsvoll

1200

Harry

Menighetens eget arbeid

2. s i treenighet / Friluftsgudstjeneste /St.Hans aften

30

Ylvingen

1100

Bitten

Menighetens eget arbeid

3. s i treenighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Caroline Hauglid-Formo
Sokneprest
E-post
Telefon 75 03 50 07