Psykisk helse

Psykisk helsearbeider har et særskilt oppfølgingsansvar i forhold til psykiatriske brukere og har et nært samarbeid med hjemmetjenesten, sosialkontor og lege.

Kontaktinfo

Sigrunn Rytter
Psykisk helsearbeider
E-post
Mobil 941 40 026

Åpningstider

Mandag og tirsdag: 08:00 - 15:30
Fredag i oddetallsuker: 08:00 - 15:30