Coronaviruset

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sendt ut informasjon om det nye Coronaviruset

Det har de siste ukene vært økt oppmerksomhet omkring et nytt Coronavirus, først påvist i Wuhan i Kina, som gir influensa og lungesymptomer som i noen tilfeller kan bli alvorlige/dødelige. Hvis du har vært på reise i dette området og har fått influensalignende symtomer ber vi om at du tar telefonisk kontakt. 

Her kan du se viktig informasjon om hvordan du kan forebygge smitte og forholde deg til dette.

Kontaktinfo

Sinne Simony Marken
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 03 68 70

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8980 Vega