Lokal og nasjonal informasjon om koronaviruset

Mandag 18. januar viderefører Regjeringen i hovedsak de strenge smitteverntiltakene, men gir noen lettelser for barn og unge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Det er nå slik at bare personer i samme husstand (definert som at man deler samme bolig til vanlig) kan avholde karantene sammen (og hvis det dreier seg om en fritidsreise).

regjeringen.no kan du lese mer om tiltakene.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med rådmann Brit Skjevling.

Koronaviruset - status i Vega kommune

 

Koronavaksine

For mer informasjon om koronavaksinering, besøk FHI sine nettsider.

Koronaviruset - spørsmål og svar

Kontaktinfo

Brit Skjevling
Rådmann
E-post
Telefon 75 03 58 12
Mobil 915 75 560