Informasjon om koronaviruset

Vaksinestatus uke 19 

Vega kommune vaksinerer KUN med Comirnaty koronavaksine fra produsenten BioNTech/Pfizer. 

Nytt om prioriteringer: 

 • Gravide som har risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen underliggende sykdom/ helsetilstand, anbefales å vurdere vaksinasjon i samråd med lege når den gravide får tilbud om vaksine. Gravide i områder med lite smitte og som ikke tilhører en risikogruppe, anbefales fortsatt å vente med vaksinering til etter graviditeten. 
 • Ammende anbefales å vaksineres når de får tilbud om vaksine. 
 • Barne- og familiedepartementet og HOD er det besluttet at det skal settes av vaksinedoser og gjennomføres vaksinering av omsorgspersoner i beredskapshjem slik at de kan ta imot smittede eller antatt smittede barn med behov for plassering i beredskapshjem. Beredskapshjem som omfattes av ordningen får tilbud om vaksine i uke 20. 
 • Personer som fikk én dose AstraZeneca før den ble stanset, vil få tilbud om en dose nr. 2 med Comirnaty i uke 22.

Status pr. 15.05.21: 

 • Alt kritisk helsepersonell er påbegynt vaksinering med første dose 
 • Ferdigvaksinert med to doser for 
  • Gruppe 1: Beboere i sykehjem 
  • Gruppe 2: Alder 85 år og eldre 
 • Påbegynt vaksinering med første dose for 
  • Gruppe 3: Alder 75-84 år 
  • Gruppe 4: Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Alle i gruppe 4b har fått første dose. 
 • I uke 19 blir aldersgruppen født 1954 påbegynt med første dose. 
 • Antall personer vaksinert med AstraZeneca: 27 
 • Antall fullvaksinerte med to doser: 147 
 • Antall påbegynte med én dose (eksklusive de som har fått AZ): 219 

Framdrift og plan koronavaksinering Vega kommune 2021 

Uke 20 

5 glass Comirnaty = 30 doser 

Vaksinering 2. dose med Comirnaty (1. dose satt uke 14 eller før). 

Vaksinering foregår på legekontoret

 

Informasjon om kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med pandemien finner du nederst på siden her.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med rådmann Brit Skjevling.

Koronaviruset - status i Vega kommune

 

Koronavaksine

For mer informasjon om koronavaksinering, besøk FHI sine nettsider.

Koronaviruset - spørsmål og svar

Kommunalt næringsfond Covid-19

Kontaktinfo

Brit Skjevling
Rådmann
E-post
Telefon 75 03 58 12
Mobil 915 75 560