Helsestasjon for ungdom 16-20 år

Helsestasjon for ungdom er under etablering. Mer informasjon kommer etter hvert.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud til unge mennesker i alderen 16- 20 år. Tjenesten består av helsesøster, lege og laboratoriet (prøvetaking).

HFU er åpen tirsdager fra kl. 08.15- 09.00. Det er ikke behov for timebestilling. Tilbudet er gratis.

Dersom du er elev på videregående, får du med bekreftelse på fravær. Det går buss fra Gladstad kl. 09.00 til Rørøy, som korresponderer med hurtigbåt kl. 09.20.

Det gis veiledning i forbindelse med tema:

- Psykiske og sosiale problemer
- Å vokse opp i to kulturer
- Forelskelse/kjærlighet
- Graviditet
- Prevensjon
- Angrepiller / Abort
- Seksuelt overførbare infeksjoner (testing og behandling)
- Spiseforstyrrelser
- Rus (drikker for mye alkohol, bruker hasj eller andre rusmidler?)
- Vanskelige hjemmeforhold
- Vold, overgrep og omsorgssvikt
- Andre ting du måtte lure på

Kontaktinfo

Hilde Sprækenhus
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 03 68 71
Mobil 911 33 232