Foreldre-barnkafé

Helsestasjonens tiltak for å få til en møteplass for småbarnsforeldre har blitt en suksess. Fredager i vinterhalvåret kan småbarnsforeldre møtes til vafler, kaffe og en prat på Røde kors huset, mens barna leker.

På større plasser tilbyr helsestasjonene gruppekonsultasjoner for barn født i samme måned, men på Vega kan dette være vanskelig ettersom fødslene kan være spredt i løpet av et år. Helsestasjonen tilbyr derfor foreldre- barnkafé som alternativ til gruppekonsultasjon. Tilbudet er også en plass der nyinnflyttede kan bli kjent med vegværinger i samme livssituasjon.

På foreldre- barnkafeen møter du to trivelige damer som koker kaffe, steker vafler, prater med de som stikker innom og passer på at alle får noe å bite i. Det koster kr. 50,- for voksne, barn er gratis. Det tas kun i mot kontant betaling.

Åpent fredager kl. 09.00- 13.00, september - desember og januar - april. (Stengt i høst- og vinterferie og påske).

Kontaktinfo

Hilde Sprækenhus
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 03 68 71
Mobil 911 33 232