Prosjektet "Leve Hele Livet"

Det er et mål at innbyggerne i Vega kommune kan leve godt hele livet. Det er spesielt viktig at eldre har god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de mestrer eget liv. I tillegg vil det være en trygghet å vite at de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.

Mestringsevne og godt funksjonsnivå er viktig for å ha gode år hele livet og for å kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Folkehelseinstituttet fremhever fire nøkkelfaktorer som viktige for å ha best mulig helse hele livet:

  • kognitiv aktivitet
  • fysisk aktivitet
  • aktivt sosialt liv
  • kosthold

Alle må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige.

Vil du være med å gjøre Vega mer eldrevennlig?

Fram til 15. februar kan du si din mening til kommunen om ditt nærmiljø og hva som skal til for at du kan trives og ha en god hverdag i Vega kommune. Vi ønsker svar fra innbyggere i alle aldre.

Gå til spørreundersøkelsen (SurveyMonkey.com)

Nedenfor finner du mer informasjon om prosjektet.

Leve hele livet

Kontaktinfo

Elin Støylen
Leder Vega Omsorgssenter
E-post
Telefon 75 03 58 37