Aktuelt

  • 20.03.2018 Ferievikarer sommeren 2018- Pleie og omsorgstjenesten
    I perioden medio juni til medio august 2018 har Vega sykeheim og hjemmetjenesten i Vega kommune behov for ferievikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere...
  • 16.03.2018 Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2018
    Frivillige lag og foreninger har i mange år gjort en enestående innsats med å ta vare på og formidle natur og kultur i Vegaøyan verdensarv. Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv setter derfor av midler...

Hva skjer i Vega