Oversikt over ansatte

Her finner du en oversikt over lærere ved Vega barne- og ungdomskole. Om du trenger å kontakte noen av de, kan det gjøres på e-post. Listen er alfabetisert på fornavn.

Lærere
Navn E-post
Arnhild Dorthea Ludvigsen arnhild.lugvigsen@vega.kommune.no
Berit Haugen Evensen berit.h.evensen@vega.kommune.no
Berit Solrud berit.solrud@vega.kommune.no
Brita Hov brita.hov@vega.kommune.no
Britt Refvik britt.refvik@vega.kommune.no
Caroline Tro Haugsjø caroline.haugsjo@vega.kommune.no
Daniel Ulriksen daniel.ulriksen@vega.kommune.no
Dine Mette Rautila dine.m.rautila@vega.kommune.no
Elin Røed elin.roed@vega.kommune.no
Erlend Nilsen erlend.nilsen@vega.kommune.no
Grete Annie Johansen grete.a.johansen@vega.kommune.no
Janne Mari Heipt janne.m.heipt@vega.kommune.no
Katrine Solstrand kathrine.solstrand@vega.kommune.no
Kjartan Sørøy kjartan.soroy@vega.kommune.no
Kjellrun Nilsen kjellrun.nilsen@vega.kommune.no
Knut Ivar Karlsen knut.i.karlsen@vega.kommune.no
Kristoff Siem kristoff.siem@vega.kommune.no
Lena Sofie Rakvaag lena.rakvaag@vega.kommune.no
Lene Bue lene.bue@vega.kommune.no
Linda Bergåker linda.bergaker@vega.kommune.no
Line Lorentsen line.lorentsen@vega.kommune.no
Live Lænn live.lann@vega.kommune.no
Marina Øverdal marina.overdal@vega.kommune.no
Martin Skjefstad martin.skjefstad@vega.kommune.no
Sofie Sundsvold sofie.sundsvold@vega.kommune.no
Stine Mari Trondsen stine.m.trondsen@vega.kommune.no