Konfliktråd

Nærmeste konfliktråd er Konfliktrådet Helgeland (Mosjøen).

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som bistår for å løse konflikter – enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningsperson der en kriminell handling har funnet sted.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd – eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys i hele landet. Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for hjelp og veiledning.

Kontaktinfo

Konfliktrådet Helgeland
E-post
Telefon 22 03 26 82