Tilskuddsordninger


Penger, illustrasjon

Her legger vi ut lenker til søknadsskjemaer/elektroniske søknadssystem/nettsteder for tilskudd til aktiviteter/anlegg o.l.

Elektronisk skjema

for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes på www.idrettsanlegg.no. Her ligger også lenker til publikasjoner som er relevante i søknadsprosessen (se menyen til venstre).


Nordland Fylkeskommune (www.nfk.no):

- Tilskuddsordninger - Nordland fylkeskommune

Andre:

- www.frilynt.no (Landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur,
  og med fokus på barn og unge)
- Fordelingsutvalget (tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner)
 
Sist oppdatert den 13.aug.2017


Tips en venn Skriv ut