Brønnøy brann- og redningsvesen: Forhåndsvarsel om feiing


Forhåndsvarsel om feiing

Brønnøy brann- og redningsvesen vil i løpet av året gjennomføre feiing i Vega kommune. Det er i den forbindelse i år tatt i bruk et varslingssystem som gjør at huseier/leietaker får en SMS eller en oppringning på fasttelefon med talemelding. I SMS eller talemelding oppgis et telefonnummer som kan brukes dersom det er forhold som gjør at feier ikke kan komme på oppgitte tidspunkt.

Feiere, som alle andre arbeidstakere, har krav til en sikker arbeidsplass, som i dette tilfellet vil være ved pipa på taket. Det er et tydelig regelverk som regulerer alt arbeid over 2 meter hvor det er fare for fall, noe som absolutt gjelder for feiere. Vi vil derfor be alle huseiere/leietakere være bevisst på å legge til rette for sikker adkomst, slik at vi får gjort en god jobb for dere. I motsatt fall vil ikke feiing bli gjennomført, og det vil ikke kunne vurderes hvilken tilstand fyringsanlegget har. Nedenfor er det listet opp noen punkter som må være på plass for at feiing skal bli gjennomført:

  • Det skal være satt opp, og festet i toppen, en typegodkjent/sertifisert adkomststige. Den skal plasseres slik at den stikker 1 meter over taket, ved siden av takstige/gangbane (se punkt 2 ). Dersom forholdene er slik at huseier/leietaker ikke er i stand til å sette opp stigen, kan adkomststigen legges frem.
  • Det skal være montert en typegodkjent/sertifisert takstige/gangbane i henhold til monteringsanvisning, på alle tak som har helling utover. Skulle feier være i tvil om monteringen, så kan det kreves at huseier/leietaker legger frem dokumentasjon før de eventuelt går opp på taket.
  • Feier skal ha sikker adkomst, og det vil i enkelte tilfeller være behov for feieplattform. Dette er i de tilfeller der pipa er høy, og at arbeidsposisjon til feier gjør at feiing vil medføre en uakseptabel risiko. Det foreligger en norm som sier at plattform må monteres i tilfeller der det er høyere enn 120 cm fra tak og opp til røykrøret (toppen av pipa).

Vi har forståelse for at det i noen tilfeller kan virke urettferdig og unødvendig å tilrettelegge for adkomsten til feier. Men, det foreligger et tydelig regelverk, og feiernes arbeidsplass skal være så trygg som overhodet mulig. Vi ber derfor om forståelse for at vi ønsker å ivareta feiernes HMS, gjennom de krav til adkomst som regelverket stiller.

Mvh Yngve Torgnesøy
Avdelingsleder forebyggende
Brønnøy brann- og redningsvesen
Sist oppdatert den 06.sep.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner