Tjenester ved Vega syke- og aldersheim


Tjenestens innhold:

- beboere/pårørende får tildelt primær/sekundærkontakt
- tilrettelegging av omgivelser og sosial omsorg
- tilberedning og tilrettelegging i mat- og spisesituasjoner
- bistand og hjelp med personlig hygiene: på- og avkledning, dusjing/bading, toalettbesøk
- utredning og medisinsk behandling
- gåtrening og forflytting

Hjelpen tilpasses den enkelte ut fra en sammensatt faglig vurdering. Tjenesteinnholdet utarbeides sammen med den enkelte beboer ved kartleggingssamtale og IPLOS registrering.

I tillegg ytes/formidles ved behov:

- legetjeneste
- fysioterapitjeneste (opptrening)
- tannhelse
- formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler
- arbeidsstue
- termik = frivillige i omsorg for alvorlige syke mennesker og deres pårørende
- logopedtjeneste

Tjenester vi ikke yter, men kan formidle:

- fotpleie (betalingstjeneste)
- frisør (betalingstjeneste)
- prest
- optiker
- innkjøp av toalettartikler (selges fra kioskvogn)

Sosiale tilbud:

- andakt med nattverd
- kioskvogn en gang i uken
- besøk av frivillige, lag og foreninger
- bruken av uteområdene, både alene og sammen med personell

Institusjonen har nært samarbeid med hjemme-, helse- og sosialtjenesten, frivillighetssentralen, Nav, fylkeslege, fylkesmann, lokalsykehus og øvrige kommunale tjenesteområder.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner