Avdelinger


Vega syke- og aldershjem består av 3 avdelinger: sykeavdeling, avdeling for personer med hukommelsessvikt (Nordstuå) og aldersavdeling.


Det vil på grunnlag av den enkeltes behandlings- og pleiebehov være aktuelt å foreta forflytninger mellom avdelingene for kortere eller lengre tidsrom. Det er utarbeidet egne kriterier for inn- og utskrivning ved skjermet avdeling.

Nordstua

En omfattende utbygging av tidligere Vega syke- og aldershjem ble avsluttet høsten 2005. Den gamle sykeavdelingen er renovert og gjort om til enerom, og ny sykeavdeling med 8 enerom er bygd. Aldersavdelingen er redusert til 7 plasser, mens 6 nye omsorgsleiligheter er lagt til. Beboerne i omsorgsboligene bruker fellesarealene på lik linje med de som bor i institusjonen.

Vega Omsorgssenter består nå av legekontor, kontor for helsesøster,  omsorgsboliger, en alders- og sykehjemsavdeling og kontor for hjemmetjenestene. I tillegg finnes en skjermet avdeling for alders demente (Nordstua).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner