Vega syke- og aldershjem


Mål for tjenesten er å gi et godt institusjonsbasert tilbud tilpasset den enkelte bruker. Tjenesten skal gi et helhetlig tilbud med fokus på å ivareta brukerens akutte og grunnleggende behov. Dette skal skje innenfor trygge rammer basert på respekt, medvirkning, trygghet og trivsel.


Vega omsorgssenter

Vega syke- og aldershjem er en del av Vega Omsorgssenter.
Se Vega omsorgssenter på kart.

Leder institusjon: Elin Støylen

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 84, 8981 Vega
Tlf. 75 03 58 37
E-post leder instistusjon: elin.stoylen@vega.kommune.no

Institusjonsbaserte tjenester er et tilbud om heldøgn pleie og omsorg i sykehjem. Tilbudet er hjemlet i Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven. 

Alle som har behov for heldøgns pleie og omsorg med bakgrunn i sykdom eller funksjonshemming kan søke opphold ved Vega syke- og aldersheim. Vi tar også i mot brukere etter henvisning fra sykehus, lege, hjemmetjeneste, bruker selv, evt. sammen med pårørende. Samarbeidet mellom hjemmetjenesten og institusjonen er tett og vi drar nytte av hverandres kompetanse.


Eksterne lenker:

- Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner