Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv


Stiftelsen har kontor på Nes, i 2. etasje på gamle Coop.
Daglig leder Rita Johansen: tlf.: 75 03 55 03 / 970 34 646
Styreleder André Møller: tlf: 75 03 58 00
E-post: post@vedensarvvega.no
Nettsider: www.verdensarvvega.no.

nettsidene finnes informasjon om verdensarvområdets natur- og kulturminner, opplevelser i området og stiftelsens arbeidsoppgaver. Stiftelsen har også Facebookgruppa Vegaøyan Verdensarv (krever innlogging, åpen gruppe) der det legges ut nyheter om verdensarvarbeid lokalt og internasjonalt.

Stiftelsen skal koordinere arbeidet med å ta vare på verdensarven. En del av arbeidet er også å bidra til videreutvikling av lokalsamfunnet. Stiftelsens arbeid finansieres via egne verdensarvmidler fra Miljøverndepartementet. Stiftelsens styre har representanter fra Vega kommune, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Helgeland Museum. Stiftelsen har et eget samarbeidsråd med 18 lokale lag og foreninger. Stiftelsens viktigste oppgave er å arbeide for å følge opp forvaltningsplanen og andre nasjonale og internasjonale føringer gjennom blant annet Verdensarvkonvensjonen.

Videre skal Vega bygges opp som et kunnskapssenter for formidling, forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskapet langs kysten. Planen skal motivere og ansvarliggjøre de ulike partene til å yte en innsats for å oppnå dette. Fordi kulturlandskapet i Vega er et resultat av kontinuerlig endring i de naturgitte og kulturelle forutsetningene, er det ifølge planen viktig at arbeidet gir rom for videreutvikling og nyskapning innenfor rammen av bærekraftig bruk.

Stiftelsens arbeidsplan tar utgangspunkt i de temaene som forvaltningsplanen har prioritert som de viktigste oppgavene: kulturlandskapsskjøtsel og vegetasjon, duntradisjonen, bygningsvern og kulturminner, fugleliv, marint miljø, turisme og formidling. I tillegg har stiftelsen som mål å følge opp de føringer som UNESCO har gitt i innskrivingsteksten for Vegaøyan og i konvensjonen for verdensarv. Derfor blir f.eks. arbeid med barn og unge prioritert.

Les mer  Hva er verdensarv?

Les mer Hvordan blir man oppført på listen?

Les mer Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?

Les mer Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié for å gi Vegaøyan verdensarvstatus.

Les mer Ansvaret for verdensarven.

Les mer Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

 
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner