Steinalderstien


"Da de første menneskene kom hit ut, fantes bare tre bratte fjelløyer - Søla, Vegafjellene og Kjul. Et nakent, blågrått landskap som enda ikke hadde fått tilbake fargen etter istidens knugende grep.


Hvordan komme seg til Åkvika og steinalderstien/fornminneløypa?

- Kart Steinalderstien på Vega.
- Se kart med avmerkede poster.
- Se flere bilder fra steinalderstien.
- trolltur.no: Steinalderstien, en vandring i tid.
- Turkart Helgeland: kart over løype Steinalderstien.

Parkering Steinalderstien

Kilde til informasjonen på denne siden er heftet "Vega - opplev steinalderøya"
av Hein Bjartmann BjercK. Heftet er til salgs på turistkontoret og informasjonen på kommunehuset.

Steinalderlandet

Havnivået var ca. 75 m høyere, og de mer enn 6000 øyene som idag beskytter strendene var havbunn. Det var åpent hav til alle kanter. Helgelandskysten er i dag blant de mest forblåste - vinter-stormene i steinalderlandet kan vi knapt forestille oss. Selv i klare sommernetter lå dønningen og reiv i tarebeltet, og gjorde det utrygt å stige i land fra skjøre farkoster." (s. 2).

Fangstfelter

"Farvannet rundt Vega var et av steinaldermenneskenes beste fangstfelter. Det er funnet flere boplasser. Den eldste i dette området er fra ca. 7600 år f.Kr. Da sto havet ca. 60 m høyere enn idag, og landskapet var nokså forskjellig. Vi har laget en løype som passerer flere av boplassene. Det er satt opp skilt som gir det et inntrykk av hvordan menneskene har innrettet seg i dette landskapet gjennom mer enn 4000 år"(s. 5).

Steinalderstien eller fornminneløypa

"En rundtur langs løypa vi har anlagt over Middagskarheia vil gi deg et nærmere innblikk i steinaldermiljøet. Stien er litt røff - du trenger nok turfottøy for å ha en behagelig tur. Vi har montert skilt på lave sokler for at de ikke skal vises for godt, du vil kanskje ta bilder?

Dette er hva du kan se på tur gjennom løypa:

2 Hammaren, ca. 5500 år gammel hustuft.
3 Den naturlige havna øverst i Middagskaret.
4 Fangststasjonen Middagskarheia 1, 9600 år gammel.
5 Middagskarheia 2, ca. 8500 år gammel fangststasjon.
6 Plyndret gravrøys fra jernalderen.
7 Åkvikskaret 1, ca. 5500 år gammel boplass.


Vil du lese mer?

(Helgeland Museum, avd. Vega, er behjelpelig med å få tilgang til
materialet nedenfor, tlf.
900 97 539)

Bjerck, Hein Bjartmann:
- Fangststeinalderpå Vega. Problemer og muligheter ved et viktig boplassmateriale. Nord-norsk Magasin nr. 2/1985.
- Ti generasjoner fangstfolk på Vega for 8-9000 år siden. SPOR 1/1986, Trondheim.
- En fangststasjon på Vega for 7500 år siden. Nord-norsk Magasin nr. 1/1987.
- Steinalderhusene på Vega. SPOR 2/1987, Trondheim.
- Steinalderkniven. SPOR 2/1987. Trondheim.
- Steinalderhusene på Vega er datert. SPOR 2/1988. Trondheim.
- Forskningsstyrt kulturminneforvalting på Vega. En studie av steinaldermenneskenes boplassmønstre og arkeologiske letemetoder. Gunneria 61. Vitenskapsmuseet, Univ. i Trondheim 1989.

Gaustad, Fredrik:
- Til Vega's Forhistorie, I. Wika, H.O. (red.). Vega Bygdebok bind I, Mosjøen 1961.
- De første fangstfolk på Helgeland. Adresseavisen 18.09.1976.
- Arkeologiske funn i Vega. Vega bygdebok bind III, Mosjøen 1977.

Pettersen, Kristian:
- Steinalder på Vega. En introduksjon og et analyseforsøk. Rapport Arkeologisk serie 1982:9, Univ. i Trondheim.
- En steinaldermeny: Årbok for Helgeland 1983.
- Steinalderen på Vega. Årbok for Helgeland 1985. Pettersen, Kristian & Wik, Birgitta (red.).
- Helgeland historie, bind I, Mosjøen 1985.

 


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut