Startlån


Retningslinjer startlån, vedtak k-sak 8/11:

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Les mer om startlån (pdf).


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner