Hvem kan søke hjemmebaserte tjenester?


Innbyggere som har særlige hjelpebehov pga. sykdom eller funksjonshemming kan søke. Vi tar også i mot brukere etter henvisning fra bruker selv, sykehus og lege. Tjenesten tildeles etter individuell og faglig vurdering. Søknaden skal formuleres skriftlig og brukeren skal motta skriftlig vedtak.

Eget søknadsskjema fås ved henvendelse til hjemmetjenesten eller lastes ned på lenke under. Søker kan få hjelp til å fylle ut skjema dersom det er behov for det. Før tildeling av tjenester, vil brukeren få hjemmebesøk for å få kartlagt behov for hjelp.
 

Søknadsskjema Pleie og omsorg    
Søknad om omsorgslønn Skjema pdf ikon
Søknad om bostøtte  web   
Ønske om ind. plan og ansvarsgruppe  Skjema  pdf ikon
Søknad om TT-kort Skjema pdf ikon
Søknad om sykehjem, hjemmetjeneste m.m. Skjema pdf ikon

 

Hvor og hvordan kan du klage på vedtak?

Klage på vedtak sendes skriftlig til leder hjemmetjenesten innen fristen. Orientering om klageadgang sendes sammen med vedtak. Vedtak kan påklages videre til Klientutvalget i Vega kommune og til Fylkesmannen.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner