Statens Naturoppsyn lokalkontor Vega


Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan. Vi fører tilsyn med naturtilstanden og med at bestemmelsene i miljølovgivningen blir overholdt.


Veiledning og informasjon er en viktig del av arbeidet. Samtidig utføres det registrering, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndigheten. Tilsynsoppgaven er todelt og retter seg både mot tilsyn med naturtilstanden og menneskets atferd i naturen.

Statens Naturoppsyn Vega har ansvar for naturoppsyn i kystsonen fra Rødøy kommune i nord til Trøndelagsgrensen i sør, med hovedvekt på verdensarvområdet og verneområdene i Vega.

Kontaktinformasjon:

Naturoppsyn Runar Jostein Omnø
Kontor: Nes, 8980 Vega
Mobil:482 32 480
E-post: runar-jostein.omno@dirnat.no

Logo Statens Naturoppsyn

Landskapsvernplakat
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner