Vegas skolehistorie: Etterkrigstiden


Kilde: H.O. Wika: Vega Bygdebok, bind II: Sentralskole, framhaldsskole, måldebatt, nedleggelse og 9-årig skole.


"Uten nye og store skolebygg var det umulig for skolestyret å gjennomføre skoleloven av 1936.
....Spørsmålet om å legge ned skolen på Hysvær og føre barna til Holand, ble møtt med sterke protester." (s. 150-151) Forslaget om å legge ned Hongset og Kjul ble foreløpig lagt på is. Man avventet muligheten av å bygge ny skole i kommunesenteret Gladstad.

Sentralskole på Gladstad

I 1949 ble planene for Sentralskolen vedtatt. På dette tidspunktet var det også kommet i gang Framhaldsskole i kommunen. Den skulle være en fortsettelsesskole for de som var ferdig med folkeskolen. Skolen var frivillig og varte i 12 uker. Fortsettelseskursene ser ut til å ha blitt populære hos ungdommen. De ble "et forum for all lærelysten og våken ungdom. Det ble ingen vanskeligheter med å få nok elever. Tvert i mot måtte hvert år flere avvises på grunn av mangel på plass." (s. 157)

Gladstad sentralskole

Gladstad sentralskole

Ny måldebatt

I 1958 finner det sted ny avstemming om målet i skolen, etter krav fra flere kretser om å gjeninnføre bokmålet. Resultatet denne gang ble 330 for og 87 mot. Dermed vedtok skolestyret at bokmålet igjen skulle innføres i alle kretser.

Nedleggelse og skoleskyss

I 1952 kom den endelige beslutningen om at Hongset og Kjul skolekretser skulle nedlegges. "Derved oppstår problemet med skolebarnskyss for fullt alvor. Hongsetvegen var i en elendig forfatning og kretsen nekter å sende barna til skolen før vegen blir utbedret. Uten et tilstrekkelig og skikkelig vegnett, ingen sentralisering. Disse to ting hører uløselig sammen. Kommunen må derfor i tillegg til meget store investeringer til skolen gå igang med utbedringsarbeider på vegnettet" (s. 153).

Hongset skole     Kjul skole
Hongset skole i dag.                                                        Kjul skole i dag. Begge er overnattingsteder.

Estetiske fag

Økt vektlegging på estetiske fag som håndarbeid, sløyd, gymnastikk og husstell førte til bestemmelsen om at disse fagene skulle foregå på Sentralskolen for alle kretser. Der var lokalitetene og utstyret best.

9-årig skole

"Loven om forsøk i skolen" fra 1954 førte etter hvert til innføring av et 9-årig skoleløp for alle barn i landet. En plankomité ble nedsatt med mandat til "...å fremme forslag om utvidelse av Gladstad sentralskole "med tanke på enda mere sentralisering og overgang til 9-årig skole" (s. 154). Forslaget ble lagt fram 18. januar 1962 og nemda konkluderte slik:

1. Vega skal ha sin egen ungdomsskole
2. Skolemønsteret skal være 6 + 3
3. Ungdomsskolen skal være linjedelt med 1 praktisk og 2 teoretiske linjer
4. Skolested Gladstad i tilknytning til sentralskolen
5. Samfunnshus søkes løst i forbindelse med byggeplanene

Nytt skolemønster

Departementet godkjente strukturmønsteret samme år og etter avstemning i alle kretser om skolemønsteret og sentraliseringen, ble det vedtatt at Vika og Igerøy skoler skulle nedlegges, at Valla og Holand også skulle overføres til Gladstad med unntak av 1.- 4. klasse, at Ulvingen og Hysvær skulle bli egne kretser for 1.- 6. klasse, at mønsteret 6 + 3 skulle gjelde alle kretser og at skolestedet skulle være Gladstad.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut