Skolefritidstilbudet i Vega


SFO på Vega holder til på Vega skole. Skolefritidsordningen er et tilbud barna kan benytte før og etter skoletid. Rektor er øverste administrative leder av SFO.


Åpningstiden er fra kl. 07.00 - 16.30, med avbrekk for den tiden barna er på skolen.


Påmelding til skolefritidsordningen 2017/2018: Påmeldingsskjema kan lastes ned her (pdf)


Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1.- 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. Opplæringsloven gir ikke elevene rett
til plass i SFO.

Skolefritidsordningen, som ikke er en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage. SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Kontaktinformasjon:

E-post: sfo@vega.kommune.no
Tlf.: 75 03 68 24.


Eksterne lenker:

- Skolefritidsordningen (KD)
Sist oppdatert den 06.mar.2017


Tips en venn Skriv ut