Skogbruksplaner


Vega kommune har i samarbeid med Allskog og Fylkesmannen i Nordland lagt til rette for at grunneiere kan få utarbeidet skogbruksplaner over sin eiendom. Skogbruksplanen vil inneholde oversikt over alle skogteigene på eiendommen, med en beskrivelse av treantall, hogstklasse og anbefalte tiltak.

Prisen på en slik plan vil være kr. 1000,- pluss mva. uavhengig av arealstørrelse. 
Eksempel på en slik plan (pdf) (over 8 MB) og kart (pdf) kan sees på lenkene, eller ved å ta kontakt med Landbrukskontoret.

For bestilling, ta kontakt med Landbrukskontoret, tlf. 75 03 58 43,
eller på e-post: ove.horpestad@vega.kommune.no. Husk og oppgi gnr/bnr.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner