Skjøtsel i verdensarv


Landbruket bidrar også til å skjøtte kulturlandskapet i Verdensarvområdet. Sommerstid er det ca. 650 sau m/lam og 45 storfe som beiter i disse områdene.


Vegaøyan er skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste som kulturlandskapsområde. Forvaltningsplanen fastslår at gjengroing på grunn av manglende beiting og slått er hovedutfordringene.

I verdensarven

I innskrivingsteksten blir også Norge anmodet om å få beitet større områder med sau og inngå samarbeid med grunneierne for å få en god skjøtsel og forvaltning av området. Eiendomsstrukturen gjør det utfordrende å få i gang aktivitet i enkelte vær der beite- og slåtteaktiviteten har opphørt. Erfaringene fra de siste årene med tiltaksmidler viser likevel en positiv utvikling i området. Flere nye øyer blir beitet og større areal blir slått.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv har finansiert utarbeidelse av skjøtselsplaner for de fleste av de større øyene i verdensarvområdet - eller slike er under utarbeidelse.

- Tiltaksplan for kulturlandskapsskjøtsel i verdensarvområdet (pdf).

Mer om kulturlandskapet og de ulike skjøtselsplanene på nettsidene til stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.


Fra media:

- Bioforsk Nord: Beiter på verdensarven

Verdsarven kan bli sauefôr. Tusenvis av øyer og holmer på Helgelandskysten kan brukes til beite, og sauen kan hindre at de gror igjen. Les mer om øybeite som alternativ til fjellbeite.
Sist oppdatert den 27.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner