Skjemaer


Skjemaer til bruk i Vega kommune:      
Barnehage      
Søknadsskjema om plass i barnehage Skjema   pdf ikon
       
Byggesaker      
Veiledning og skjemaer vedrørende byggetiltak som ikke krever søknad

Selvbygger- Hva er untatt og hva må du søke om

  pdf ikon
Blanketter / skjema til bruk i saksprosedyren Web    
Oppmåling/fradeling av eiendom/rekvisisjon av kartforretning mm Web    
Tinglysing av eiendom Web    
Gravemelding Web    
Søknad om disp. fra bestemmelser i Pbl., komm.plan, reg.plan og forskrifter skjema   pdf ikon
       
Plan og miljø      
Søknad om å delta som gjestejeger i kommunen Skjema   pdf ikon
Skjema for innlevering av mink (for skuddpremie) Skjema   pdf ikon
Søknadsskjema kommunalt viltfond Skjema   pdf ikon
Søknadsskjema Motorferdsel i utmark Skjema   pdf ikon
       
Politikk      
Ulegitimert tap av arbeidsfortjeneste Skjema   pdf ikon
       
Pleie og omsorg      
Søknad om omsorgslønn Skjema   pdf ikon
Søknad om bostøtte  web     
Ønske om ind. plan og ansvarsgruppe  Skjema    pdf ikon
Søknad om sykehjemsplass m.m. Skjema   pdf ikon
       
Andre skjemaer:      
Samlelegat Vega kommune - søknadsskjema Skjema   pdf ikon
Skjemaer i statlig og kommunal forvaltning   web    
Blanketter fra Brønnøysundregistrene web    
Statens reiseregulativ web    
Diverse skjemaer til bruk i landbruket web    


 
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner