Samarbeidsutvalget i barnehagen


Dette utvalget skal sikre et nært samarbeid mellom foreldre og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldrerådsrepresentanter, ansatte og en politisk valgt representant. Styrer er sekretær. Det skal være like mange foreldre som ansatte.

I år (2014) er dette medlemmene i utvalget:

- Monika G. Nilsen, foreldrerepresentant
- Lone Johansen, foreldrerepresentant
- Lisbet J. Lånan, ansatt
- Brit Heidi Hermannsen, ansatt
- Ann-Hege Lervåg, kommunestyret

Hilde T. Mørk, styrer og sekretær
Sist oppdatert den 26.mar.2014


Tips en venn Skriv ut Abonner