Renovasjon


Søndre Helgeland Miljøverk, www.shmil.no/ er et interkommunalt avfallsselskap som samler inn og behandler avfall på vegne av Vega og 10 andre eierkommuner på Helgeland. Selskapets formål er at det på vegne av eierkommunene skal drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet.


Logo shmil

SHMIL finansieres gjennom renovasjonsavgift som kundene betaler og ved salg av utsorterte avfallsfraksjoner. Det er kommunene som vedtar hvor stor avgiften skal være etter innstilling fra SHMIL. SHMIL er et selskap som ikke skal gå med overskudd, men drives i balanse i henhold til de faktiske utgifter til renovasjon.

Vega Gjenbruksstasjon ligger på Nordmyra, i utkanten av Gladstad sentrum. Mobil: 480 39 425.

Se Åpningstider, Vega. På gjenbruksstasjonen kan du levere avfall som ikke får plass i avfallsdunken, som f.eks. trevirke, metall og isolasjon. På gjenbruksstasjonen får du også levert farlig avfall som malingsrester og elektronisk avfall.

Tømmekalender, Vega kommune, søk din eiendom.
Du kan også laste ned papirutgaven av tømmekalenderen.

Priser for abonnement og levering av avfall på gjenbruksstasjoner fra privathusholdninger.

Fritidsrenovasjon

Se priser for ulike abonnement her (rull nedover siden).


Lover og forskrifter:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Lov mot vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).


Eksterne lenker:

- Miljødirektoratet
- loop.no (retursamarbeidet)
- Miljøstatus.no
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut