Prisliste kommunale tjenester


- Egenandeler institusjonsbaserte tjenester

- Betalingssatser kommunal hjemmehjelp

- Betalingssatser Vega barnehage

- Kommunalt gebyrregulativ (2017) for saksbehandling (plan, oppmåling og byggesak) (pdf)

Vann- og kloakkgebyr:

Type avgift Pris
Engangsgebyr for tilknytning, vann 6512
Engangsgebyr for tilknytning, avløp 6512
Abonnementsgebyr vann 1300
Abonnementsgebyr avløp 1950
Forbruksgebyr vann (kr/m3) 13
Forbruksgebyr avløp (kr/m3) 26


Mer informasjon finner du her: - Vann- og kloakkgebyr, vedtatt 2010 (pdf)

 Gebyrsatser feiing og tilsyn

For feiing og tilsyn skal det betales følgende satser hvert år/pr. gang:
Helårsbolig (årlig gebyr) og fritidsbolig (bestilt, pr. gang).

Helårsbolig:
kr. 338,50 + mva. pr/pipe inntil 11 m
kr. 401,60,- + mva pr. pipe over 11 m

Fritidsbolig (bestilt frivillig feiing eller tilsyn):
kr. 445,- + mva. pr. gang/utført feiing
kr. 445,- + mva. pr. gang/utført tilsyn

Forskriften/gebyrsatsene kan lastes ned her (pdf) eller fås ved henvendelse til kommunen.


Renovasjonsavgift abonnement 2017:

Dunkstørrelse Pris
80 l dunk 3 011
140 l dunk 3 357
240 l dunk 3 933
360 l dunk 5 733
660 l dunk 11 677


Mer informasjon om priser finner du her. (www.shmil.no)


Gebyr slamtømming:

Type avgift Pris
Slamtømming pr. tank inntil 4 m3 1385
Tømming pr. m3 utover 4 m3 346,25
Nødtømming i ordinær arbeidstid 1385
Nødtømming utenom ordinær arbeidstid 2077
Nødtømming bevegelige helligdager 2770


Mer informasjon om gebyr slamtømming finner du her (pdf)
Sist oppdatert den 15.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner